Dat ve may bay gia re Jetstar Pacific
JetstarPacific 0942.999.247
Dat ve may bay hang hang khong quoc gia Vietnam Airlines
VietnamAirlines 0944.999.247
Đặt vé máy bay giá rẻ
VietJetAir 0913898247
Dat ve may bay Air Viet Jet Air
Quốc tế 0912.099.247
 

Vé máy bay Khuyến mại 2012

Đăng lúc: Thứ sáu - 24/08/2012 11:06 - Người đăng bài viết: Adminvannam
Vé máy bay hành trình Quốc Tế siêu khuyến mãi mùa thu 2012.
Vé máy bay Khuyến mại 2012

Vé máy bay Khuyến mại 2012

Phòng vé máy bay Trần Quốc Hoàn luôn luôn cập nhập thông tin về vé máy bay giá rẻ, giá khuyến mãi của tất cả các hãng hàng không lớn trong nước cũng như Quốc Tế.

Bảng vé siêu khuến mãi mùa thu 2012

Từ Đến Giá hai chiều Xuất vé Ngày bay Loại vé  
Hà Nội Bangkok 49 USD 15/08/12-31/08/12
 
05/09/12-05/12/12
06/03/13-17/04/13
04/05/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm
 
mua vé
TP.Hồ Chí Minh  Bangkok 49 USD
 
15/08/12-31/08/12 05/09/12-05/12/12
06/03/13-17/04/13
04/05/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
Hà Nội Kuala Lumpur
 
49 USD
 
15/08/12-31/08/12 05/09/12-05/12/12
06/03/13-17/04/13
04/05/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
TP.Hồ Chí Minh Kuala Lumpur 39 USD 15/08/12-31/08/12 05/09/12-05/12/12
06/03/13-17/04/13
04/05/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
Hà Nội Singapore 49 USD 15/08/12-31/08/12 05/09/12-05/12/12
06/03/13-17/04/13
04/05/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
TP.Hồ Chí Minh Singapore 39 USD 15/08/12-31/08/12 05/09/12-05/12/12
06/03/13-17/04/13
04/05/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
Hà Nội Yangon 119 USD 15/08/12-31/08/12 05/09/12-25/09/12
24/04/13-27/04/13
04/05/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
TP.Hồ Chí Minh Yangon 119 USD 15/08/12-31/08/12 05/09/12-25/09/12
24/04/13-27/04/13
04/05/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
Hà Nội Phnom Penh 119 USD 15/08/12-31/08/12 05/09/12-25/09/12
24/04/13-27/04/13
04/05/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
TP.Hồ Chí Minh Phnom Penh 89 USD 15/08/12-31/08/12 05/09/12-25/09/12
24/04/13-27/04/13
04/05/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
Hà Nội Siem Reap 119 USD 15/08/12-31/08/12 05/09/12-25/09/12
24/04/13-27/04/13
04/05/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
TP.Hồ Chí Minh Siem Reap 89 USD 15/08/12-31/08/12 05/09/12-25/09/12
24/04/13-27/04/13
04/05/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
Hà Nội Vientiane 119 USD 15/08/12-31/08/12 05/09/12-25/09/12
24/04/13-27/04/13
04/05/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
Ho Chi Minh city Vientiane 119 USD 15/08/12-31/08/12 05/09/12-25/09/12
24/04/13-27/04/13
04/05/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
Hà Nội Luang Prabang 119 USD 15/08/12-31/08/12 05/09/12-25/09/12
24/04/13-27/04/13
04/05/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
Ho Chi Minh city Jakarta 119 USD 15/08/12-31/08/12 05/09/12-20/05/13 Siêu tiết kiệm mua vé
Hà Nội Beijing 139 USD 15/08/12-31/08/12 05/09/12-27/09/12
11/10/12-19/12/12
06/03/13-24/04/13
06/05/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
Hà Nội Guangzhou 99 USD 15/08/12-31/08/12 05/09/12-27/09/12
11/10/12-19/12/12
06/03/13-24/04/13
06/05/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
TP.Hồ Chí Minh Guangzhou 119 USD 15/08/12-31/08/12 05/09/12-27/09/12
11/10/12-19/12/12
06/03/13-24/04/13
06/05/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
Hà Nội Hong Kong 139 USD 15/08/12-31/08/12 05/09/12-30/09/12
11/10/12-19/12/12
06/03/13-30/03/13
10/04/13-16/04/13
19/04/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
TP.Hồ Chí Minh Hong Kong 139 USD 15/08/12-31/08/12 05/09/12-30/09/12
11/10/12-19/12/12
06/03/13-30/03/13
10/04/13-16/04/13
19/04/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
Hà Nội Kaohsiung 249 USD 15/08/12-31/08/12 05/09/12-05/10/12
11/10/12-19/12/12
21/03/13-31/03/13
08/04/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
TP.Hồ Chí Minh Kaohsiung 249 USD 15/08/12-31/08/12 05/09/12-05/10/12
11/10/12-19/12/12
21/03/13-31/03/13
08/04/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
Hà Nội Taipei
 
249 USD 15/08/12-31/08/12 05/09/12-05/10/12
11/10/12-19/12/12
21/03/13-31/03/13
08/04/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
TP.Hồ Chí Minh Taipei 249 USD 15/08/12-31/08/12 05/09/12-05/10/12
11/10/12-19/12/12
21/03/13-31/03/13
08/04/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
Hà Nội Busan 249 USD 15/08/12-31/08/12 05/09/12-30/09/12
06/10/12-19/12/12
06/03/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
TP.Hồ Chí Minh Busan 249 USD 15/08/12-31/08/12 05/09/12-30/09/12
06/10/12-19/12/12
06/03/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
Hà Nội Seoul 249 USD 15/08/12-31/08/12 05/09/12-30/09/12
06/10/12-19/12/12
06/03/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
TP.Hồ Chí Minh Seoul 249 USD 15/08/12-31/08/12 05/09/12-30/09/12
06/10/12-19/12/12
06/03/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
Hà Nội Shanghai 139 USD 15/08/12-31/08/12 05/09/12-27/09/12
11/10/12-19/12/12
06/03/13-24/04/13
06/05/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
TP.Hồ Chí Minh Shanghai 139 USD 15/08/12-31/08/12 05/09/12-27/09/12
11/10/12-19/12/12
06/03/13-24/04/13
06/05/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
Hà Nội Fukuoka 349 USD 15/08/12-31/08/12 05/09/12-17/09/12
23/09/12-19/12/12
06/03/13-19/03/13
24/03/13-02/05/13
07/05/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
TP.Hồ Chí Minh Fukuoka 349 USD 15/08/12-31/08/12 05/09/12-17/09/12
23/09/12-19/12/12
06/03/13-19/03/13
24/03/13-02/05/13
07/05/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
Hà Nội Nagoya 349 USD 15/08/12-31/08/12 05/09/12-17/09/12
23/09/12-19/12/12
06/03/13-19/03/13
24/03/13-02/05/13
07/05/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
TP.Hồ Chí Minh Nagoya 349 USD 15/08/12-31/08/12 05/09/12-17/09/12
23/09/12-19/12/12
06/03/13-19/03/13
24/03/13-02/05/13
07/05/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
Hà Nội Osaka 349 USD 15/08/12-31/08/12 05/09/12-17/09/12
23/09/12-19/12/12
06/03/13-19/03/13
24/03/13-02/05/13
07/05/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
TP.Hồ Chí Minh Osaka 349 USD 15/08/12-31/08/12 05/09/12-17/09/12
23/09/12-19/12/12
06/03/13-19/03/13
24/03/13-02/05/13
07/05/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
Hà Nội Tokyo 349 USD 15/08/12-31/08/12 05/09/12-17/09/12
23/09/12-19/12/12
06/03/13-19/03/13
24/03/13-02/05/13
07/05/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
TP.Hồ Chí Minh Tokyo 349 USD 15/08/12-31/08/12 05/09/12-17/09/12
23/09/12-19/12/12
06/03/13-19/03/13
24/03/13-02/05/13
07/05/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
Hà Nội Melbourne
 
399 USD 15/08/12-31/08/12 05/09/12-25/09/12
15/10/12-19/12/12
06/03/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
TP.Hồ Chí Minh Melbourne 399 USD 15/08/12-31/08/12 05/09/12-25/09/12
15/10/12-19/12/12
06/03/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
Hà Nội Sydney
 
399 USD 15/08/12-31/08/12 05/09/12-25/09/12
15/10/12-19/12/12
06/03/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
TP.Hồ Chí Minh Sydney 399 USD 15/08/12-31/08/12 05/09/12-25/09/12
15/10/12-19/12/12
06/03/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
Hà Nội Frankfurt 499 USD 15/08/12-31/08/12 11/09/12-04/11/12
09/12/12-14/12/12
01/05/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
TP.Hồ Chí Minh Frankfurt 499 USD 15/08/12-31/08/12 11/09/12-04/11/12
09/12/12-14/12/12
01/05/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
Hà Nội London 499 USD 15/08/12-31/08/12 11/09/12-19/12/12
06/03/13-01/04/13
16/04/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
TP.Hồ Chí Minh London 499 USD 15/08/12-31/08/12 11/09/12-19/12/12
06/03/13-01/04/13
16/04/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
Hà Nội Moscow 499 USD 15/08/12-31/08/12 05/09/12-30/09/12
01/11/12-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
TP.Hồ Chí Minh Moscow 499 USD 15/08/12-31/08/12 05/09/12-30/09/12
01/11/12-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
Hà Nội Paris
 
499 USD 15/08/12-31/08/12 11/09/12-04/11/12
09/12/12-14/12/12
01/05/13-20/05/13
Siêu tiết kiệm mua vé
TP.Hồ Chí Minh Paris 499 USD 15/08/12-31/08/12 11/09/12-04/11/12
09/12/12-14/12/12
01/05/13-20/05/13
Super Saver mua vé


  • Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.
  • Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
  • Để tham khảo điều kiện giá quý khách vui lòng nhấn vào đây.
Tác giả bài viết: Q.Đ
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 


Tra giá vé máy bay Vietnam Airline  Tra giá vé máy bay Jetstar  Tra giá vé máy bay Vietjet Air  Tra giá vé máy bay đi quốc tế


Tin mới

Click chọn hãng hàng không bạn muốn kiểm tra
Tin đọc nhiều

Click chọn hãng hàng không bạn muốn kiểm tra