SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Công ty Cổ phần Hàng Không Hà Nội hướng đến hoạt động theo mô hình Tổ hợp Doanh nghiệp, với sơ đồ tổ chức chặt chẽ, nhằm tạo sự chủ động cho sự phát triển của mình.

Tác giả bài viết: Hanoi Airlines - HNA